Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website https://www.wowelo.com/ en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door Wowelo ("Wowelo"). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere bedieningsregels, beleidslijnen (inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid van Wowelo) en procedures die van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd door Wowelo (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van Wowelo, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 13 jaar oud zijn.

 1. Uw https://www.wowelo.com/-account en site. Als u een blog/site op de website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de blog. U mag geen trefwoorden op uw blog beschrijven of toewijzen op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen, en Wowelo kan elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen die zij als ongepast of onwettig beschouwt, of anderszins waarschijnlijk Wowelo-aansprakelijkheid veroorzaken. U moet Wowelo onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wowelo is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, met inbegrip van enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.
 2. Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog beheert, commentaar geeft op een blog, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat) beschikbaar te maken via de website (al het materiaal, "inhoud" ), Bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade als gevolg van, die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruik van de inhoud zal geen inbreuk maakt op eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen die rechten van derden;
  • als uw werkgever de rechten op intellectuele eigendom die u maakt, moet je ofwel (i) toestemming gekregen van uw werkgever te plaatsen of ter beschikking stellen van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) beveiligd tegen uw werkgever een ontheffing als bedoeld alle rechten in of op de inhoud;
  • u zich volledig hebben voldaan aan derden licenties met betrekking tot de inhoud, en hebben allemaal dingen gedaan die nodig zijn om succesvol te passeren aan eindgebruikers elke gewenste termen;
  • de inhoud niet bevatten of virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud te installeren;
  • de inhoud is geen spam, wordt niet machine- of willekeurig gegenereerd, en niet onethisch of ongewenste commerciële inhoud ontworpen om verkeer naar sites van derden of vergroting van de zoekmachine rankings van sites van derden, of om verdere onrechtmatige daden bevatten (zoals phishing) of misleiden ontvangers de bron van het materiaal (bijvoorbeeld spoofing);
  • De inhoud wordt niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of aanzetten tot geweld tegen personen of entiteiten, en niet de privacy of publiciteitsrechten van een derde partij schenden;
  • uw blog krijgt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spam links op nieuwsgroepen, e-mail lijsten, blogs en websites, en dergelijke ongevraagde promotionele methoden;
  • uw blog is niet zo genoemd dat uw lezers denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan die van u; en
  • u hebt, in het geval van Inhoud die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven, ongeacht of dit door Wowelo is gevraagd of anderszins.

  Door inhoud naar Wowelo te sturen voor opname op uw website, verleent u Wowelo een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de inhoud te reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren, uitsluitend met het doel uw blog weer te geven, te verspreiden en te promoten. . Als u inhoud verwijdert, zal Wowelo redelijke inspanningen leveren om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar worden gemaakt.

  Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Wowelo het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken van Wowelo, (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar de redelijke mening van Wowelo, in strijd is met het beleid van Wowelo of op enigerlei wijze schadelijk is of aanstootgevend is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website beëindigen of weigeren aan een individu of entiteit om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Wowelo. Wowelo is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

 3. Betaling en Vernieuwing.
  • Algemene voorwaarden.
   Door een product of dienst te selecteren, stemt u ermee in om Wowelo de aangegeven eenmalige en/of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen (aanvullende betalingsvoorwaarden kunnen in andere mededelingen zijn opgenomen). Abonnementsbetalingen worden op vooruitbetalingsbasis in rekening gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor een upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode, zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
  • Automatische Vernieuwing. 
   Tenzij u Wowelo voor het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijk abonnement te innen (evenals eventuele belastingen). met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben geregistreerd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw verzoek schriftelijk bij Wowelo in te dienen.
 4. Services.
  • vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account gaat u ermee akkoord Wowelo de toepasselijke opstartkosten en terugkerende kosten te betalen. Toepasselijke vergoedingen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw diensten tot stand zijn gebracht en voorafgaand aan het gebruik van dergelijke diensten. Wowelo behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en vergoedingen dertig (30) dagen voorafgaand aan schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Services kunnen op elk moment door u worden geannuleerd met een schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) dagen aan Wowelo.
  • Ondersteunen. Als uw service toegang tot prioritaire e-mailondersteuning omvat. "E-mailondersteuning" betekent de mogelijkheid om op elk moment per e-mail verzoeken om technische ondersteuning in te dienen (met redelijke inspanningen van Wowelo om binnen één werkdag te reageren) met betrekking tot het gebruik van de VIP-diensten. "Prioriteit" betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis https://www.wowelo.com/ services. Alle ondersteuning wordt verleend in overeenstemming met de standaardpraktijken, -procedures en -beleidslijnen van Wowelo.
 5. Verantwoordelijkheid van website bezoekers. Wowelo heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is geplaatst beoordeeld en kan dat ook niet, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de website te gebruiken, beweert of impliceert Wowelo niet dat het het materiaal dat daar is geplaatst onderschrijft, of dat het gelooft dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruik onderhevig is aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. Wowelo wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de website, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is geplaatst.
 6. Content Geplaatst op andere websites. We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gesteld via de websites en webpagina's waarnaar https://www.wowelo.com/ verwijst, en die link naar https://www.wowelo, beoordeeld en kunnen dit ook niet beoordelen. .com/. Wowelo heeft geen controle over deze niet-Wowelo websites en webpagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina die niet van Wowelo is, beweert of impliceert Wowelo niet dat het een dergelijke website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Wowelo wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-Wowelo-websites en -webpagina's.
 7. Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid. Zoals Wowelo anderen vraagt ​​om zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal op of gelinkt door https://www.wowelo.com/ uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om Wowelo op de hoogte te stellen in overeenstemming met Wowelo's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")-beleid. Wowelo zal op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Wowelo zal de toegang tot en het gebruik van de website door een bezoeker beëindigen als, onder de juiste omstandigheden, de bezoeker vastbesloten is herhaaldelijk inbreuk te maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Wowelo of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is Wowelo niet verplicht om eerder aan Wowelo betaalde bedragen terug te betalen.
 8. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom van Wowelo aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, het https://www.wowelo.com/-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met https://www.wowelo.com /, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de licentiegevers van Woweloor Wowelo. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de website verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van Wowelo of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
 9. Reclame. Wowelo behoudt zich het recht voor om advertenties op je blog weer te geven, tenzij je een advertentievrij account hebt aangeschaft.
 10. Attribution. Wowelo behoudt zich het recht voor om attributielinks zoals 'Blog op https://www.wowelo.com/', thema-auteur en lettertype-attributie weer te geven in de voettekst of werkbalk van uw blog.
 11. Partner Producten. Door een partnerproduct (bijv. Thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt zich op elk moment afmelden voor hun servicevoorwaarden door het partnerproduct te deactiveren.
 12. Domeinnamen. Als u een domeinnaam registreert, een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook onderhevig is aan het beleid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), inclusief hun Registratie Rechten en Verantwoordelijkheden.
 13. Veranderingen. Wowelo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst houdt acceptatie van die wijzigingen in. Wowelo kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
 14. Beëindiging. Wowelo kan uw toegang tot de gehele of een deel van de website op elk moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze overeenkomst of uw https://www.wowelo.com/-account (als u er een heeft) wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de website. Niettegenstaande het voorgaande, als u een account voor betaalde services heeft, kan een dergelijk account alleen door Wowelo worden beëindigd als u deze overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van Wowelo aan u; op voorwaarde dat Wowelo de website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die vanwege hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid. 
 15. Afwijzing van garanties. De Website wordt geleverd "zoals hij is". Wowelo en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Wowelo, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat de Website foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via de Website.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal Wowelo, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de aankoopkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u aan Wowelo heeft betaald onder deze overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Wowelo is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van zaken buiten hun redelijke controle. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 17. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website in strikte overeenstemming zal zijn met het Wowelo-privacybeleid, met deze overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad , of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de Website zal geen inbreuk maken op of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij misbruiken.
 18. Vrijwaring. U stemt ermee in om Wowelo, zijn contractanten en zijn licentiegevers en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.
 19. Diversen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Wowelo en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en ze mogen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een geautoriseerde leidinggevende van Wowelo, of door het plaatsen door Wowelo van een herziene versie. Behalve voor zover toepasselijk recht, indien van toepassing, anders bepaalt, zal deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website worden beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen, en de juiste locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een van deze zijn de staats- en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië. Met uitzondering van vorderingen tot voorlopige of billijke genoegdoening of vorderingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die bij elke bevoegde rechtbank kunnen worden ingediend zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst definitief worden beslecht in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) door drie arbiters benoemd in overeenstemming met dergelijke regels. De arbitrage vindt plaats in San Francisco County, Californië, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan worden afgedwongen in elke rechtbank. De winnende partij in een actie of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen heeft recht op kosten en honoraria van advocaten. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden opgevat als de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van de partijen van een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, houdt geen afstand in van een dergelijke voorwaarde of enige latere schending daarvan. U kunt uw rechten onder deze Overeenkomst overdragen aan elke partij die instemt met, en ermee instemt gebonden te zijn aan, de algemene voorwaarden; Wowelo kan zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.